Dimoni pelut
que a l'Infern
no t'han volgut.
T'has fica't
per un forat
i les banyes
t'has deixat.