Pluja d'abril i sol de tardor,
solen fer l'any bo i millor.
A la tardor,
ni fred,
ni calor.
Per la tardor
no feu festa major.
Quan a l'octubre es fa fosc,
busca la vora del foc.
La tardor és la primavera de l'hivern.
Del setembre a la tardor,
torna la calor.
Quan a l'octubre plou,
el rovelló es mou.
Quan l'octubre està finit,
mort la mosca i el mosquit.
Qui no te seny,
no té fred.
La tardor
porta tristor.
Qui té sol,
que més vol?
Si veus l'eriçó a l'arbocer,
la tardor ja ve.