Pel camí joiós del sol ixent
vénen tres reis acompanyats de patges,
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els Reis de l'Orient.
Carregats d'or van els seus camells,
les brides són de vellut i seient de seda.
Carregats d'or van els seus camells
amb guarniments brodats i cascavells.
Pel camí joiós del sol ixent
vénen tres reis acompanyats de patges,
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els Reis de l'Orient.
Porten la mirra, l'or i l'encens
per l'infantó que ha nascut a l'establia.
Porten la mirra, l'or i l'encens
i bells joguets pels infants innocents.
Pel camí joiós del sol ixent
vénen tres reis acompanyats de patges,
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els Reis de l'Orient.