Un de llarguet,
dos més baixets,
un de menut i flac
i un altre de més gruixudet.
La resposta és: ( Els dits )