Baixant de la font del gat,
una noia, una noia,
Baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com es diu
Marieta, Marieta,
pregunteu-li com es diu
Marieta de l'ull viu.