Cargol treu banya,
puja la muntanya,
cargol treu vi,
puja al muntanyí.
Cargol treu banya,
puja la muntanya,
cargol bové,
jo també vindré