Abril plujós i maig ventós
fan l'any ric i profitós.
Sant Jordi arribat,
surt la cuca del forat.
Crema més el sol d'abril,
que el de tot l'estiu.
En abril
cada gota
val per mil.
Abril, abrilet:
al migdia calor
i al vespre fred.
La rosa d'abril
és la flor més gentil.
Pluja d'abril
i sol de tardor,
solen fer l'any millor.
Abril finit,
hivern passat.
Si per l'abril sents tronar,
ordi i blat no faltarà.
Altes o baixes,
per abril
són les pasqües
Per l'abril,
llibres i roses mil.
Trona l'abril,
ve bon estiu.
No digues hivern acabat
si Sant Jordi no ha passat
Abril finit,
el camp florit.