Mal temps fredoral,
passa les vetlles
al fumeral.
Si l'hivern trona,
l'anyada és bona.
Nit clara d'hivern,
l'endemà dia d'infern.
El sol, a l'hivern emmandrat,
es lleva tard i s'acotxa aviat.
A l'hivern, el millor amic
és un bon abric.
Hivern de gelades,
molt gra i poca palla.
Hivern gelat,
poca palla i molt blat.
Massa trons a l'hivern,
freds tardans.
Si l'hivern és molt regat,
ven-te l'oli i guarda el blat.
Bon batre, mal hivern.
Hivern de gelades,
collita assegurada.
Hivern de molta gelada,
molta fruita assegurada.
Si trona a l'hivern,
prepara pa per vuit dies.
Que Déu ens tingui compassió,
que se n'emporti el fred
i ens deixi la calor.
L'ovella, el porc i la vaca,
a l'hivern fes-los dormir a la palla.
Hivern assolellat,
estiu molt ventat.
Hivern gelat,
fruita a grapats.
Bonança d'hivern
i paraula de senyor,
qui se'n fia no està bo.
L'hivern és bo
per fer foc i cendra.
A l'hivern, boirina,
i neu per veïna.
Llamps d'hivern,
dimonis de l'infern.
A l'hivern,
bona sopa i vi calent.
A l'hivern, cal tenir proveït
el graner i el llenyer.
Qui menja pa i crema llenya
l'hivern empenya.
Qui a l'hivern sembra un gra,
l'estiu bé menjarà.
Llaura a l'hivern,
encara que sigui a l'infern.
Casal obrat a l'hivern
és etern.
Llebeig d'hivern,
dimonis de l'infern.
Oreneta arribada,
hivernada acabada.
Orenetes tardanes,
hi ha hivern per setmanes.
Si a l'hivern ha de gelar,
ni al començar ni a l'acabar.