De Joans, Joseps i ases,
n'hi ha a totes les cases.
Més val boig conegut,
que savi per conèixer.
Qui menja sopes,
se les pensa totes
Qui té el cul llogat,
no seu quan vol.
Qui no corre,
vola.
Qui no s'arrisca,
no pisca.
Qui la fa,
la paga.
Qui canta
els seus mals espanta.
Tal faràs,
tal trobaràs.
Molts oficis,
pocs beneficis.
Fent i desfent,
aprèn l'aprenent.
De fora vingueren
i de casa ens tragueren.
De desagraïts,
l'infern n'és ple.
S'atrapa abans a un mentider que a un coix.
D'amics, pocs i bons.
El qui no plora no mama.
De mica en mica s'omple la pica,
i de gota en gota s'omple la bota.
Qui no guarda quan té,
no menja quan vol.
No hi ha millor sord,
que qui no vol escoltar.
De porc i de senyor,
se'n ha de venir de mena.
El savi sap més per vell que per savi.
De rics, el cementiri n'és ple.
Qui no té feina el gat pentina.
Sense vestit,
tant és el pobre com el ric