De Sant Martí
a Sant Andreu
setmanes tres;
de Sant Andreu
a Nadal,
gairebé un mes.
Novembre,
Tots Sants el primer
i Sant Andreu el darrer.
El cavall de Sant Martí,
va viure fins que es va morir.
Abans de Sant Martí,
pa i vi;
després de l'estiuet,
fam i fred.
Per Sant Andreu,
cap mosca no veureu.
L'estiuet de Sant Martí
revifa els vells.
Novembre acabat,
hivern començat.
De fi de novembre enllà,
pren la manta
i no la deixis estar.
Per Sant Martí,
el fred ja és aquí.
La neu de Sant Andreu,
fins a Carnestoltes la veureu.
Si pel novembre trona,
la collita serà bona.
Any de profit,
sol pel novembre
i pluja per l'abril.
Novembre assolellat
i abril plujós,
estiu abundós.
Per Sant Andreu,
llarga nit i dia breu.
De Tots Sants a Sant Martí,
onze dies hi comptí,
i de Sant Martí a Nadal
un mes i mig cabal.
L'estiuet de Sant Martí,
els ocellets fa venir.
Per Sant Martí,
afanya't a collir.
Santa Cecília,
duu la neu
a la faldilla.
Per Sant Martí,
l'hivern va de camí,
i si va retardat,
per Sant Andreu
ja ha arribat.
Si vols l'all ben coent,
planta'l per l'Advent;
si el vols ben fi,
planta'l per Sant Martí;
però si el vols vertader,
fes-lo pel gener.