Desembre,
el mes més vell de l'any.
Per Sant Tomàs,
fred al nas.
Si plou per Santa Bibiana,
plou quaranta dies i una setmana.
Per Sant Esteve,
un pas de llebre.
Per la Concepció
fa un fred de debò.
Pel desembre,
el dia temperat,
el vent l'ha portat.
Santa Llúcia
us conservi
la vista
i la claredat!
Més curt
que el dia
de Sant Tomàs.
Sant Nicolau
obre les festes
amb clau.
El mes de desembre,
el mes de les festes.
Si el desembre plou,
bon any nou.
El desembre
és l'avi de l'any,
i el gener l'hereu.
Sant Silvestre
és el darrer vespre.
Pel desembre,
tremola el vent
i l'home més valent.
Si Sant Silvestre plora
tot l'any plora;
si Sant Silvestre riu
tot l'any riu.