Si el gener no naixia
l'any no s'acabaria.
Lluna nova de gener
molta pluja duu al darrer.
A darrers de gener
una hora hi és,
i si es compta bé,
una i mitja també.
Pel gener
així que matineja
ja vespreja.
Quan el gat miola,
el gener s'acosta.
Pel gener, bodes de gats
i marramaus pels terrats.
Glaçades de gener
la terra estoven bé.
Després del gener,
poda l'arbre fruiter.
L'aigua de gener fa bé.
Gener amarat,
mig any assegurat.
Gener mullat,
bo per a la terra
i mal per al ramat.
Pel gener boires,
pel maig pluges fortes.
Si pel gener plou,
es desperta el cargol.
Gener eixut,
graner perdut.