Març i abril,
mudances mil.
El març comença
com una cordera
i acaba com una fera.
Març, marçot,
mata la vella a la vora del foc,
i la jove, si pot.
Març ventós
fa abril plujós.
El sol de març
es coneix set any a la cara.
El sol de març
porta refredats.
De la flor de març
no se n'omple el sac.
De la flor que el març veurà
poc fruit se'n menjarà.
Pel març, la verdor,
i per l'abril, la flor.
Quan l'oreneta no ve pel març,
l'hivern és llarg.
Pel març
les xarxes a la mar.
Si ta casa vols obrar,
pel març has de començar.
De Joseps, Joans i ases
n'hi ha per totes les cases.
Per Sant Josep, si Déu vol,
el sastre apaga el gresol.
Per Sant Josep
el brot al cep.