El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El pare quan la sembrava
feia així, feia així,
se'n dava un truc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El pare quan la llaurava
feia així, feia així,
se'n dava un truc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El pare quan la segava
feia així, feia així,
se'n dava un truc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El pare quan la molia
feia així, feia així,
se'n dava un truc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.
El pare quan la menjava
feia així, feia així,
se'n dava un truc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem.