El general Bum-Bum,
quan se'n va a la guerra
damunt del seu cavall,
fa tremolar la terra.
Damunt del seu cavall
galopa que galopa,
damunt del seu cavall
galopa amunt i avall.
Aparteu les criatures,
que el cavall és de cartró!
Rampatamplam terereré,
patapim patapum.
Se'n va a la guerra!
Rampatamplam terereré,
patapiiim patapuuum.
Se'n va a la guerra
el general Bum-Bum!