Què li darem al Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró
Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.
Tampatamtam que les figues són verdes,
Tampatamtam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.