Un rei tenia dos donzell que cuidaven de la seva persona. Un dia es va esdevenir que el rei seia a la seva cadira, i davant seu estaven molts barons i cavallers. L'un d'aquells donzells estava davant d'ell, i va veure una puça en una vestidura de samit blanc que el rei vestia.

Aquell donzell va dir al rei que li plagués deixar-lo acostar per prendre una puça que estava al seu mantell, El rei li va donar llicència, i el donzell va prendre la puça.

El rei va voler veure la puça, i la va mostrar al seus cavallers. Va dir que era molt gran meravella com una bèstia tan petita gosava acostar-se al rei.

El rei va fer donar al donzell cent besants.

L'altre donzell tenia enveja del seu companyó, i l'endemà va posar un gran poll en el mantell del rei, i va dir al rei paraules semblants a les que el seu companyó havia dit.

El donzell va donar el poll al rei, i el rei es va esquivar fortament. Va dir que ell era digne de mort, perquè els seus vestits no guardava de polls; i va fer donar a aquell donzell cent assots.