Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.
Encomana'm a la mare, rossinyol,
i a mon pare no pas gaire, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.
Perquè m'ha mal maridada,
rossinyol, a un pastor me n'ha dada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.
Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
he perdut l'esquellada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.
Jo t'he de donar per paga, rossinyol,
un petó i una abraçada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.
Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.