En Pinxo va dir a en Panxo:
Vols que et punxi amb un punxó?
I en Panxo va dir a en Pinxo:
Punxa'm, però a la panxa no.