Una vegada es va esdevenir que un ós i un corb i un home i una serp van caure en una sitja. Per aquell lloc on era la sitja passava un sant home que era ermità, i va mirar en aquella sitja i els va veure tots quatre, que no en podia sortir cap. Tots ensems van pregar aquell sant home que els tragués de la sitja, i cadascun li va prometre bona recompensa. Aquell home va treure de la sitja l'ós i el corb i la serp, i quan en va voler treure l'home, la serp li va dir que no ho fes; perquè si ho feia, mala recompensa en cobraria.

L'ermità no va voler creure la serp del consell que li donava, i va treure aquell home de la sitja. A poc de temps l'ós va aportar al sant home un buc d'abelles que era ple de bresques, i quan l'ermità va haver menjat les bresques a tota la seva voluntat, se'n va anar en una ciutat on volia predicar. A l'entrant de la ciutat, el corb li va aportar una molt preciosa garlanda, que era de la filla del rei, a la qual havia llevat la garlanda del cap. L'ermità va prendre la garlanda i va tenir gran goig, perquè molt valia. Per aquella ciutat anava un home cridant, i deia que tothom que tingués aquella garlanda, que la tornés a la filla del rei, que ella li'n donaria gran recompensa. I que si la garlanda tenia guardada, que en portaria pena molt gran. El bon home ermità va venir per una carrera on estava aquell home que ell havia gitat fora de la sitja, el qual home era argenter. El sant home encomanà la garlanda a l'argenter secretament i l'argenter la va portar a la cort i va acusar al sant home. Aquell sant home va ser fet pres i batut i encarcerat. La serp que el sant home havia gitat de la sitja va venir a la filla del rei que dormia, i li va mossegar la mà. La filla del rei va cridar i plorar, i va tenir la mà inflada fortament. El rei va ser molt irat de la malaltia de la seva filla, i va fer cridar per tota la ciutat que a tothom daria grans dons que li pogués guarir la seva filla. La serp va venir al rei mentre dormia, i a l'orella li va dir que a la presó de la seva cort estava pres un home que tenia una herba que guariria la seva filla. Aquella herba l'havia donada la serp al bon home, i l'havia adoctrinat com la posés a la mà de la filla del rei, i com demanés al rei que fes justícia de l'argenter que tan mala recompensa li havia donat. Així va ser fet com la serp havia ordenat; i el sant home va ser deslliurat de la presó, i el rei va fer justícia a l'argenter.