La lluna, la pruna,
vestida de dol;
son pare la crida,
sa mare la vol.
Ai, nena bonica,
Què fas aquí dalt?
Trenco avellanes
pel pobre pardal.
No n’hi trenquis gaires
sinó es morirà.
I al cap de tres dies
ja el van enterrar.