O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dilluns,
el dilluns es compra llums.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dimarts,
el dimarts es compra naps.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dimecres,
el dimecres es compra nespres.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dijous,
el dijous es compra nous.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el divendres,
el divendres, faves tendres.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dissabte,
el dissabte, tot s'ho gasta.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el diumenge,
el diumenge, tot s'ho menja.
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres,
tot s'ho gasta, tot s'ho menja.
O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat ...