La pastora Caterina
per present li va donar
tres taronges de la Xina
i el pessebre va enramar.
Antón tiro-liro-liro;
Antón tiro-liro-là.
Jesús al pessebre
anem-lo a adorar.
Ara pastors, anem junts
cap el Portal, que n'és nat
un infant com una estrella,
que a mi ja em té el cor robat.
Antón tiro-liro-liro;
Antón tiro-liro-là.
Jesús al pessebre
anem-lo a adorar.
Oh bon pastors, jo diria
que en el Portal de Betlem,
prop de Jesús i Maria
sembla que al cel ja siguem.
Antón tiro-liro-liro;
Antón tiro-liro-là.
Jesús al pessebre
anem-lo a adorar.
Amb Sant Josep va Maria,
ella cavalca el burret
i entre moixaines abriga
el seu Jesús que té fred.
Antón tiro-liro-liro;
Antón tiro-liro-là.
Jesús al pessebre
anem-lo a adorar.