En una pobra establia
entre palles ha nascut
Jesús, el fill de Maria.
Al Messies ha vingut
una colla de pastors,
pels camins amunt se'n van,
van cantant amb tot el cor,
caminant muntanya enllà.
Cantem a Maria
cançons caralanes
i amb molta alegria
cantem-li sardanes.
I al bon Jesuset
fem-li un petonet.
Ben abrigadet, ben abrigadet,
ben abrigadet perque no tingui fred.
Anem tots cap a adorar
l'infantó dins el portal.
És Jesus que ha nascut ja
en el dia de Nadal.
Per la Verge, santa mare,
portem-li un cistell de flors.
Per sant Josep una vara,
l´hem triat de les millors.
Cantem a Maria
cançons caralanes
i amb molta alegria
cantem-li sardanes.
I al bon Jesuset
fem-li un petonet.
Ben abrigadet, ben abrigadet,
ben abrigadet perque no tingui fred.