Sant Josep i la Mare de Déu
feren companyia bona;
partiren de Natzaret
matinet a la bon hora.
Dom, doromdom,
la Mare canta i el Fillet dorm.
Fan a peu tot el camí,
reposant-hi alguna estona;
quan arriben a Betlem
ja tothom tanca la porta.
No han trobat posada enlloc
perquè els veien massa pobres;
se'n van a un barraconet
fet de jonc i fet de boga.
Sant Josep va a cercar foc
pels voltants d'allà i no en troba;
mentre ell és a cercar foc,
Jesús neix dintre la cova.
En tornar de cercar foc
Sant Josep l'Infant adora
i ell que sí, es posa a cantar
amb la veu molt tremolosa.
La Mare de Déu li diu:
- Vós, Josep, heu tornat jove!
- Ai, Maria, m'ho fa fer
vostre fill que m'enamora.
Resplandent és com un sol
i brillant com una aurora;
és petit i és eixerit
i flairós com una rosa.