Tots en tenim,
ningú no la veu
i el que no en té
no diu mai res.
La resposta és: ( La veu )