Dues capsetes de vidre
que es poden obrir i tancar
sense destapar.
La resposta és: ( Els ulls )