El qui no em té és mala gent;
el qui em té bo, és com un sant.
Mai no es veu. Tothom el sent.
Qui fa versos en fa esment,
i gràcies a ell anem tirant.
La resposta és: ( El cor )