Dues germanes:
una traçuda,
l'altra "tonta",
però ajuda.
La resposta és: ( Les mans )