Què és el que fan amb el temps:
xics i grans, pobres i rics,
tant si és home com si és dona,
tant si és casat com fadrí?
La resposta és: ( Envellir )