Ni són verdes
ni són seques,
i són bones per a menjar.
La resposta és: ( Les dents )