Què és allò que se n'arreplega
més amb el nas
que amb un cabàs?
La resposta és: ( L'olor )