Quatre fangoses,
quatre meloses,
dos mirallets
i un ventamosques.
La resposta és: ( El bou )