Em passo la vida teixint
i amb la tela que teixeixo
caço mosques i mosquits.
La resposta és: ( L'aranya )