Em passo la nit nedant,
em passo la nit cantant,
i fent croac-croac,
sembla que voli saltant.
La resposta és: ( La granota )