És petit com una nou,
porta banyes i no és bou,
no té peus, però es mou.
La resposta és: ( El cargol )