Ma tomba fou mon bressol;
vaig treballar amb excés;
se n'han gaudit el demés,
i, vivint sol, he mort sol.
La resposta és: ( El cucu de seda )