És petit, petit,
no té cap moneda
i diu que sempre és ric, ric.
La resposta és: ( El grill )