Va caminant pas a pas
gronxant la cua i el cap.
és fàcil d'endevinar
perquè t'ho he dit clar i català.
La resposta és: ( La vaca )