No em fico en qüestions d'honor
ni, d'armes, en sé el maneig,
més sense jo, en aquest món,
no hi hauria cavallers.
La resposta és: ( El cavall )