Jo sóc l'amo i mano aquí.
Porto gorreta color robí,
i als ben adormits
els desperto a crits.
La resposta és: ( El gall )