Neixo al bosc i a la masia,
puc dir que de vell no me'n faig gaire;
puc dir que amb el meu cos mercadegen
i la pell va a cal drapaire.
La resposta és: ( El conill )