Diguem, sense fer soroll,
que aquest no ens fa gaire gràcia;
a casa seva és un aixoll
i per menjar té una bàssia.
La resposta és: ( El porc )