Una plata d'enciam
ben amanida, ben amanida.
Una plata d'enciam
ben amanida amb oli i sal.
Sucarem un tros de pa
al qui toqui, al qui toqui
sucarem un tros de pa
al qui toqui de parar.