Una ovella, serella, merella, llanuda, llanada cap i coronada
tenia sis corderets serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats.
Si la ovella no haguera sigut serella, merella, llanuda, llanada cap i coronada,
els seus corderets no haurien sigut serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats.

comments powered by Disqus