La perdiu li diu a la garsa:
- Què fas aquí tu, garsa?
- I tu, perdiu? - la garsa li diu.