Sol

A mi si
que res m'hi fa
que faci sol.

comments powered by Disqus