Cap

En cap cap
hi cap
que Déu
en deu deu.

comments powered by Disqus