Els catalans parlant sembla que trenqueu nous.
- Què et creus que et crec?