Deu

Si qui deu deu
diu que deu deu
diu el que deu
i deu el que diu.